Προς τους φοιτητές του ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ

Το Τμήμα μας συζήτησε σε δύο διαδοχικές συνελεύσεις του στις 7/5/2020 και στις 14/5/2020 την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω των υγειονομικών μέτρων περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού σχετικά με την ολοκλήρωση των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2019-2020 και την αντίστοιχη εξεταστική.

Διαπιστώθηκε ότι με χρήση τηλεδιασκέψεων η διδασκαλία του θεωρητικού μέρους και των ασκήσεων των μαθημάτων του εξαμήνου προχώρησε κανονικά και θα ολοκληρωθεί για όλα τα μαθήματα μέχρι το τέλος Μαΐου.

Για τα εργαστήρια των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου, αποφασίστηκε να μη γίνουν με φυσική παρουσία των φοιτητών στην προβλεπόμενη περίοδο από 25/5/2020 έως 17/6/2020.  Θα γίνει προσπάθεια υποκατάστασης πολλών εργαστηρίων με virtualεργαστηριακές ασκήσεις και βιντεοσκοπημένες επιδείξεις. Στα λίγα μαθήματα που το εργαστήριο είναι αυστηρά υποχρεωτικό και ο βαθμός του συνυπολογίζεται στο βαθμό του μαθήματος, θα δοθούν κανονικά οι εξετάσεις των μαθημάτων αυτών, οι βαθμοί των εξεταζόμενων θα κρατηθούν από τους διδάσκοντες και θα υποβληθούν στη Γραμματεία όταν θα πραγματοποιηθεί και το υποχρεωτικό εργαστήριο το φθινόπωρο. Για περιπτώσεις φοιτητών που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους τον Ιούνιο, θα γίνει συνεννόηση με τους διδάσκοντες των μαθημάτων αυτών. Θα εκδοθούν σχετικές ανακοινώσεις σύντομα.

Για τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου το Τμήμα θα συμμορφωθεί με την απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ για διεξαγωγή των εξετάσεων από απόσταση. Η εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου θα ξεκινήσει στις 15/6/2020 και θα διαρκέσει μέχρι τη 17/7/2020. Ο τρόπος της εξέτασης του κάθε μαθήματος θα ανακοινωθεί από τους διδάσκοντες του μαθήματος. Θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικές τεχνικές που να ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο και τις απαιτήσεις κάθε εξέτασης, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για όλους τους φοιτητές αλλά και μια κατά το δυνατό ορθή αξιολόγηση.

Το πρόγραμμα της εξεταστικής θα ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατό, καθώς πρέπει νωρίτερα να καθοριστούν και να δοκιμαστούν κάποιες παράμετροι των εξετάσεων κάθε μαθήματος.

Σχετικά με την πτυχιακή εξεταστική, το Τμήμα αποφάσισε να διεξαχθεί μόνο για όσους φοιτητές οφείλουν έως έξι (6) μαθήματα και τη διπλωματική εργασία μόνο. Ο περιορισμός αυτός κρίθηκε αναγκαίος λόγω των συνθηκών και του φόρτου των εξετάσεων από απόσταση με διαφορετικά συστήματα εξέτασης. Η πτυχιακή εξεταστική θα διεξαχθεί παράλληλα με την κανονική εξεταστική στο ίδιο χρονικό διάστημα από 15/6-17/7/2020.

Εδώ πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι για το Τμήμα μας όλες αυτές οι από απόσταση διαδικασίες θεωρούνται δυσάρεστες αλλά αναγκαίες και σε κάθε περίπτωση προσωρινές και ξένες προς την κανονική λειτουργία του Τμήματος

Βιώνοντας τις έκτακτες καταστάσεις του κορωνοϊού, κανένας από εμάς δεν περίμενε ότι θα είχαμε τέτοιες εξελίξεις. Οι μερικές μέρες του αποκλεισμού έγιναν μήνες και κανείς δεν γνωρίζει εάν θα έχουμε μια κανονικότητα σύντομα ή θα έρθει ένα χειρότεροφθινόπωρο. Για τους λόγους αυτούς οι αποφάσεις που πάρθηκαν στοχεύουν πάνω από όλα να διαφυλάξουν εσάς, τους δικούς σας ανθρώπους αλλά και όλους τους εργαζόμενους στο ΑΠΘ από τα χειρότερα. Εμπιστευόμαστε την υπευθυνότητά σας και θα προσπαθήσουμε όλοιμαζί να πετύχουμε το καλύτερο και πιο αντικειμενικό αποτέλεσμα στις δύσκολες αυτές συνθήκες.

Ελπίζοντας το Σεπτέμβρη να ξαναβρεθούμε πρόσωπο με πρόσωπο στις αίθουσες των εξετάσεων και των μαθημάτων.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Γρηγόρης Παπαγιάννης

       Καθηγητής