Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Σας πληροφορούμε ότι η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, στη συνεδρία με αριθμό 15/21-5-2020, αποφάσισε την επαναφορά της προηγούμενης απόφασης που αφορά στην πτυχιακή εξεταστική Ιουνίου 2020.

Συνεπώς ισχύουν οι δηλώσεις πτυχιακής όπως έχουν ήδη υποβληθεί από φοιτητές που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην πτυχιακή εξεταστική.

 

Θεσσαλονίκη, 22-5-2020 

Ευδοξία  Μαυρίδου

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος ΗΜΜΥ