Προκήρυξη για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος