Ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας που αφορά στις εξ αποστάσεως εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2020, για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας όλων των αλλοδαπών φοιτητών του ΑΠΘ. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος