Η πτυχιακή εξέταση του μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων» θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω Zoom και elearning την Πέμπτη 11/06/2020 στις 12:00 το μεσημέρι.

Για τη συμμετοχή σας στην εξέταση θα χρειαστεί να έχετε τον εξοπλισμό που ορίστηκε από το πανεπιστήμιο στην πρόθεση συμμετοχής (υπολογιστή με κάμερα, elearning account και ακαδημαϊκή ταυτότητα διαθέσιμη κατά την εξέταση).

Θα προηγηθεί δοκιμαστικό Zoom call για τον έλεγχο ότι μπορείτε να συνδεθείτε χωρίς προβλήματα την Τρίτη 09/06/2020 στις 12:00 το μεσημέρι.

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος