ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Η πτυχιακή εξέταση του Μαθήματος «Χρονοσειρές», θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και  ώρα 11.00-13.00.

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος