Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Καλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να λάβουν τους Τίτλους Σπουδών τους τον Ιούλιο του 2020, να καταθέσουν την αίτηση τους στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 17-6-2020 έως 30-6-2020.

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος