Λειτουργία της Βιβλιοθήκης ΤΗΜΜΥ

Σας ενημερώνουμε ότι τα αναγνωστήρια και οι βιβλιοθήκες-αναγνωστήρια θα παραμείνουν κλειστά για χρήση από το κοινό από 1.6.2020 έως και τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33457/ΦΕΚ 2038/30-5-2020.

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου ΑΠΘ με αριθμό 3026/11-06-2020 από τη 12η Ιουνίου η Βιβλιοθήκη του Τμήματος θα λειτουργεί με καθημερινό ωράριο 09.00-14.00. Δεν επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση στο αναγνωστήριο και στα βιβλιοστάσιο καθώς και η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών της Βιβλιοθήκης.

 

Δανεισμός

Ο δανεισμός γίνεται κατόπιν αίτησης στην ηλεκτρονική  Αίτηση δανεισμού. https://www.lib.auth.gr/el/item_request ή

  1. Μέσω e-mailπρος τη βιβλιοθήκη gchatzik@auth.gr
  2. με τηλεφωνική επικοινωνία 2310 996352

 

Η παραλαβή του βιβλίου θα γίνεται, κατόπιν συνεννόησης την επόμενη μέρα στην είσοδο της βιβλιοθήκης, κατά τις ώρες λειτουργίας και τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και ασφάλειας του ΕΟΔΥ. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για τους εργαζόμενους και για τους επισκέπτες. Όλα τα βιβλία που επιστρέφονται θα τίθενται σε απομόνωση για πέντε (5) ημέρες.

 

Επιστροφές

Οι επιστροφές βιβλίων θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης .Το υλικό που επιστρέφεται θα παραμένει σε απομόνωση.

Αγνοήστε τυχόν αυτοματοποιημένα μηνύματα για πρόστιμα από καθυστερημένες επιστροφές βιβλίων.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος