ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά το διάστημα των θερινών διακοπών του ακαδημαϊκού έτους 2019-20, θα παραμείνουν κλειστές

από 3-8-2020 έως και 14-8-2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος