Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου προκήρυξε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη δύο (2) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Fullstack Ruby Developer), συνολικής διάρκειας 36 μηνών η κάθε μια.
Το link μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι θα ανακατευθυνθούν στον ιστότοπο της Πρόσκλησης, όπου πρέπει να εγγραφούν, είναι το εξής:  https://registry.ekt.gr/tenders/invitation/gshow/68    (Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος