Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 του ΔΠΜΣ ΜΕ  ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο του προγράμματος: http://techlearn.web.auth.gr/techlearn/el
Από την Γραμματεία του Τμήματος