Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τις εξ αποστάσεως εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας όλων των αλλοδαπών φοιτητών του ΑΠΘ. 

Πληροφορίες: Γραμματεία του ΣΝΕΓ

τηλ. 99 7572

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος