ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το πρώτο μάθημα θεωρίας του μαθήματος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ θα διεξαχθεί στις 8 Οκτωβρίου 2020 στις ώρες που αναγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα, στην αντίστοιχη ηλεκτρονική αίθουσα. Εκεί θα δοθούν και όλες οι απαραίτητες διαδικαστικές πληροφορίες.

Οι πρώτες εργαστηριακές ασκήσεις θα διεξαχθούν την επόμενη εβδομάδα δηλαδή στις 14 και 15 Οκτωβρίου σε τμήματα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές αίθουσες.

 Ο διδάσκων

Αστέριος Κ. Τολίδης


Από τη Γραμματεία του Τμήματος