Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος να υποβάλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ,  δήλωση με τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν, για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 12/10 έως 30/10/2020

 

ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΥΡΙΔΑ.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ.

 

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΟΥΝ ΑΡΧΕΙΟ PDF Η ΝΑ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.

 

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ  ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ ΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ.

 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ