Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση/πρόσκληση εγγραφής προς τους/τις επιτυχόντες/ούσες τις εν θέματι ειδικής κατηγορίας.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το από 5/10/2020 Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ (_συνημμένο 2ο_),

– “λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-19 και σύμφωνα με τη Φ.153/130532/Α5/29-9-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4374Β/5.10.2020, _συνημμένο 3ο_), δίνεται η δυνατότητα «ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης εγγραφής και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής»” . 

– “μαζί με την αίτηση εγγραφής οι επιτυχόντες υποβάλλουν
α) 3 φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος,
β) Υ.Δ. ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή/Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας”, η οποία θα περιλαμβάνεται στην αίτηση εγγραφής τους μέσω της πλατφόρμας https://register.auth.gr
γ) “τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνταν να διαθέτουν κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου…[τα οποία] μπορούν να αναζητηθούν στις Οδηγίες για την εισαγωγή Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, έτους 2020[1]

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών θα αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το άνοιγμα της πλατφόρμας http://register.auth.gr και τις υποχρεώσεις των υπό εγγραφή επιτυχόντων αυτής της κατηγορίας, εντός της ορισθείσας από το ΥΠΑΙΘ προθεσμίας.

Υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και εισάγεται με τις φετινές εξετάσεις των Ελλήνων του εξωτερικού σε άλλη Σχολή ή Τμήμα δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν προηγουμένως δεν διαγραφεί από τη Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος


Προθεσμία εγγραφής της ανωτέρω ειδικής κατηγορίας από 7 έως 15 Οκτωβρίου 2020


[1] https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/ellines-exoterikou-m/anakoinvseis-ell-ex/45829-20-07-20-oi-odigies-gia-tin-eisagogi-stin-tritovathmia-ekpaidefsis-tis-elladas-ellinon-eksoterikoy-kata-to-akadimaiko-etos-2020-2021

Από τη Γραμματεία του Τμήματος