Ανακοίνωση για δύο (2) θέσεις εργασίας Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Πτυχιούχων Πανεπιστημίων Θετικών Επιστημών στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος στο πλαίσιο του έργου ESA-DELHILA.

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου ESA-DELHILA (Deployable high gain antenna structure for small spacecraft science mission), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για την κάλυψη δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών.

Θέση 1 : «Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Θετικών Επιστημών με σύμβαση ανάθεσης έργου. Διάρκειας πέντε (5) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης»

Θέση 2 : «Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Θετικών Επιστημών με σύμβαση ανάθεσης έργου. Διάρκειας πέντε (5) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης»

Προθεσμία μέχρι 18/10/2020


Αιτήσεις και πληροφορίες: https://www.iit.demokritos.gr/jobs/esa-delhila/


Από τη Γραμματεία του Τμήματος