Σας πληροφορούμε ότι την Παρασκευή 20/11/2020 στις 16:00 – 19:00, θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος Συστήματα Ηλεκτροκίνησης.

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος