ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/2156) έχει αναρτηθεί προκήρυξη που αφορά προγράμματα εκμάθησης κινεζικής γλώσσας από το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, της Κίνας.

Chinese-Languages-Summer-School-2021

Spring-Four-week-Chinese-Language-Studies-Program

Από τη Γραμματεία του Τμήματος