Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα της κληρονομιάς Κων/νου Παπαϊωάννου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος