Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος