Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης δέκα (10) υποτροφιών, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεώργιου Βάρκα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος