Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) προσκαλεί όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές να δηλώσουν υποψηφιότητα για εγγραφή τους στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ, με σκοπό να συμμετέχουν στις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής προς το Τμήμα Φοίτησης
Τετάρτη, 14.04.2021 (ώρα 22:00)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση υποψηφιότητας αναγράφονται στο συνημμένο αρχείο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος