Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας με ετήσια θητεία από 1-9-2021.

Προκήρυξη

Από την Γραμματεία του Τμήματος