Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των πρόσθετων εντύπων-δικαιολογητικών που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος είτε ηλεκτρονικά είτε έντυπα είτε μέσω ταχυδρομείου από  Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021.

Ειδικότερα:

Έντυπη υποβολή θα πραγματοποιείται καθημερινά από τις 8:30 έως τις 10:30 στη Γραμματεία   του Τμήματος (Κτίριο Δ΄ Πολυτεχνικής Σχολής, Ισόγειο).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος