Ανακοίνωση Προκήρυξης Διενέργειας Εκλογών για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου “Ηλεκτροτεχνικών Υλικών” του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Από την Γραμματεία του Τμήματος