Προκήρυξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ιατρική Πληροφορική” (ΠΡΟΜΕΣΙΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ Ιατρική Πληροφορική (ΠΡΟΜΕΣΙΠ) Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00-13:00 http://promesip.med.auth.gr