ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις του μαθήματος «Μικροκυματική Τεχνολογία» θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 14/9/2021 και ώρες  13:00-15:00.

Αντίστοιχα οι εξετάσεις του μαθήματος «Κώδικες Διόρθωσης Σφαλμάτων» θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 17/9/2021 και ώρες  13:00-15:00.

Από την Γραμματεία του Τμήματος