Σας πληροφορούμε ότι οι εξετάσεις στο μάθημα «Αρχές της Οικονομίας» «Στοιχεία Οικονομίας» θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 4  Οκτωβρίου 2021 ώρα 09.00 π.μ. 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν διαδικτυακά (zoom).

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος