Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με το Joint Institute for Nuclear Research, της Dubna, Ρωσίας ( http://www.jinr.ru/main-en/ )

προωθείτε πρόσκληση για συμμετοχή προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα International Remote Student Training (INTEREST) διαδικτυακά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλλουν on-line  την αίτηση για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επισκεπτόμενοι το link: http://interest.jinr.ru/index.php?view_wave=5

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως  15 Σεπτεμβρίου 2021.

Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν απευθυνόμενοι στους διοργανωτές (e-mail : interest@jinr.ru ).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος