Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης  υπάρχουν πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα, σε επίπεδο  Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Masters) και  Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D).

Οι προθεσμίες κατάθεσης αιτήσεων είναι:

Περίοδος αίτησης Χειμερινό εξάμηνο Εαρινό εξάμηνο
Κατάθεση αίτησης 31 Οκτωβρίου 31 Μαρτίου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 15 Δεκεμβρίου 31 Μαϊου
Έναρξη σπουδών Επόμενο εαρινό εξάμηνο Επόμενο φθινοπωρινό εξάμηνο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος