Ανακοίνωση του ΣΝΕΓ σχετικά με τις εξ αποστάσεως εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.
Η ανακοινοποίηση αφορά σε αλλαγές στα α και β εξάμηνα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος