ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξετάσεις του μαθήματος Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙΙ (Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες ΙΙ) θα γίνουν στη διεύθυνση Zoom:

https://authgr.zoom.us/j/92455446882

 

Οι εξετάσεις του μαθήματος Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων (Θεωρία

Πληροφοριών) θα γίνουν στη διεύθυνση Zoom:

https://authgr.zoom.us/j/95043186716

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος