Η Σύγκλητος του ΑΠΘ αποφάσισε ότι η έναρξη των μαθημάτων α΄ και β΄ κύκλου σπουδών θα γίνει τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, προκειμένου να γίνει η καταλληλότερη δυνατή προετοιμασία για την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.


 Εκπαιδευτική διαδικασία

Σε ότι αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία, ισχύουν σύμφωνα με τις σχετικές ΚΥΑ και τις αποφάσεις της Συγκλήτου τα ακόλουθα:
Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία, συμμετέχουν υποχρεωτικά μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν εμβολιαστεί, νοσήσει ή διαγνωστεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR ή Rapid Test, με τις ειδικότερες προϋποθέσεις της Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 4406/24-9-2021).

Κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, υποχρεούται να φέρει σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο, ανά περίπτωση, πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Κατά την έναρξη ή τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο διδάσκων κάθε μαθήματος δύναται να ζητήσει την επίδειξη του απαιτούμενου, ανά περίπτωση, πιστοποιητικού ή βεβαίωσης κάθε παρευρισκόμενου φυσικού προσώπου σε χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Στα εργαστήρια και τις κλινικές ασκήσεις, ο διδάσκων παρακολουθεί υποχρεωτικά την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων.

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική για όλα τα φυσικά πρόσωπα: α) σε όλους τους χώρους που διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών, και γ) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. όπου παρατηρείται συνωστισμός.

Οι αίθουσες χρήσης πολυμέσων, τα φοιτητικά αναγνωστήρια, τα σπουδαστήρια, οι χώροι μελέτης φοιτητών, οι βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. και τα Μουσεία των Α.Ε.Ι. λειτουργούν κανονικά σύμφωνα με το ειδικότερο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Κατά την είσοδο στους παραπάνω χώρους, απαιτείται από τους εισερχόμενους η επίδειξη του απαιτούμενου, ανά περίπτωση, πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

Εάν κάποιος φοιτητής εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τους διδάσκοντες των μαθημάτων στα οποία συμμετείχε, καθώς και τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 ανά περίπτωση προκειμένου να αξιολογηθεί το περιστατικό σύμφωνα με το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος