Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος να υποβάλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ,  δήλωση με τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν,

για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 11/10 έως 29/10/2021

 

 

         ΑΠΟ ΤΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ