Σας ενημερώνουμε ότι:

– Οι εισαγόμενοι στα Τμήματα του ΑΠΘ, ακαδ. έτους 2021-2022, και εγγραφέντες στην πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ εντός της καθορισμένης προθεσμίας θα καταχωρήσουν τα στοιχεία τους και θα ανεβάσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα του ΑΠΘ https://register.auth.gr από 5 (ώρα 12η μεσημβρινή) έως 11 Οκτωβρίου

– στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί κεντρική ανακοίνωση σχετικά με τα στάδια της διαδικασίας, στην οποία μπορείτε να παραπέμπετε, κατά προτίμηση με ενεργό σύνδεσμο

Από τη Γραμματεία του Τμήματος