Σας ενημερώνουμε ότι

– σύμφωνα με οδηγία του ΚΗΔ, οι εισαγόμενοι στα Τμήματα του ΑΠΘ, ακαδ. έτους 2021-2022, Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό καλούνται όπως, εντός της καθορισμένης από το ΥΠΑΙΘ προθεσμίας (4-11/10) α) να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους και να ανεβάσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα του ΑΠΘ https://register.auth.gr . Το register.auth.gr άνοιξε σήμερα 4/10 και περιέχει οδηγίες στη σελίδα https://register.auth.gr/register-info για την υποχρέωση υποβολής της αίτησης και των πρωτότυπων δικαιολογητικών στη γραμματεία του Τμήματος μετά την ηλεκτρονική υποβολή.   Οι επιτυχόντες ενημερώθηκαν  μέσω  SMS για τη διαδικασία καταχώρισης στοιχείων στο register.auth.gr από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τηλεφωνική εξυπηρέτηση: 2310 999000) και β) να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής τους

– στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τα στάδια της διαδικασίας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος