Ανακοίνωση του προγράμματος εξετάσεων για τις ξένες γλώσσες στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2022.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος