Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με υποτροφία στα πλαίσια του προγράμματος Βιομηχανικών Διδακτορικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος