Το  Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών και Υπολογισμών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων και το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα HORIZON 2020 MUSICODE, διοργανώνουν το διαδικτυακό θερινό σχολείο με θέμα: “Multiscale Modelling and Open Innovation Platforms“, στις 18-23 Ιουλίου 2022. Οι διδάσκοντες είναι καταξιωμένοι Ερευνητές και Καθηγητές της Ευρώπης με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της μοντελοποίησης των υλικών σε πολλαπλές κλίμακες. Οι διαλέξεις θα γίνουν στην Αγγλική γλώσσα. Μετά το πέρας των μαθημάτων θα δοθεί εξέταση, με τους φοιτητές να λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης και επιτυχούς εξέτασης. Το κόστος εγγραφής είναι 50 ευρώ.

 

Πληροφορίες για τον τρόπο συμμετοχής, το πρόγραμμα, τα μαθήματα και τους διδάσκοντες στο http://musicode.eu/events/summer-schools/2022

ss2022_poster

Από τη Γραμματεία του Τμήματος