Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών & Επικοινωνιών».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 23/5/2022 έως 31/8/2022.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος