Η ΕΔΕ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» αποφάσισε να προκηρύξει εικοσιπέντε (25) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στον 13ο κύκλο σπουδών του Προγράμματος κατά τη διετία 2022-2024.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών». Η διάρκεια φοίτησης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι τρία (3) εξάμηνα, και δεν απαιτούνται δίδακτρα ή τέλη εγγραφής.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τις απογευματινές ώρες καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ-ΔΤΠΥ ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση 
dtpy@eng.auth.gr από τη Δευτέρα 23 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022.
Αναλυτικότερα πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στα αρχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος