ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η πτυχιακή εξέταση του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων» θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου 2022, ώρα 9.00πμ στην αίθουσα Δ΄ της πτέρυγας αιθουσών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος