Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) διοργανώνει από την 10η έως την 24η Ιουλίου 2022 το Θερινό Σχολείο: Φυσικές, βιολογικές και ανθρωπογενείς καταστροφές – τεχνικά έργα. Το εν λόγω Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες επιστημόνων και επαγγελματιών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι θέλουν στον τομέα της ειδικότητά τους να εντάξουν τα προαναφερθέντα φαινόμενα.

Περισσότερες πληροφορίες: https://eeyem.eap.gr/ndss2022

Γεώργιος Δ. Χατζηγεωργίου

Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Επιστ. Υπεύθυνος Θερινού Σχολείου
Τηλ. 2610.367769

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ_2022

Από τη Γραμματεία του Τμήματος