ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά το διάστημα των θερινών διακοπών του ακαδημαϊκού έτους 2021-22, θα παραμείνουν κλειστές

από 1-8-2022 έως και 19-8-2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος