Ανακοίνωση εγγράφου σχετικά με την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στα συλλογικά όργανα του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

86949-14-07-2022

Από τη Γραμματεία του Τμήματος