Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο ΑΠΘ 2022-23

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος