Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 17.00 στην αίθουσα 553-554 της πτέρυγας του ΤΜΜ.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος