“ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ 30.9.2022

Η Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) Δυτικής Ευρώπης προσκαλεί ερευνητές/ερευνήτριες των ιδρυμάτων μελών της AUF στην κατάθεση προτάσεων διεπιστημονικών έργων στους τομείς : διδασκαλία, έρευνα και κοινωνικές υπηρεσίες. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων : 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Το ΑΠΘ είναι το εθνικό σημείο συντονισμού για όλα τα Ανώτατα Ιδρύματα στην Ελλάδα και συμμετέχει επίσημα στην 6μελή επιτροπή χάραξης στρατηγικής για την Ευρώπη και στις δράσεις της Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο :

https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/coectif%E2%80%AF-appel-a-projets-2022/

Από τη Γραμματεία του Τμήματος