ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να ορκιστούν στην ορκωμοσία της 21ης Δεκεμβρίου 2022, να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1) Κατάθεση αίτησης ορκωμοσίας μέσω email στη Γραμματεία (info@ece.auth.gr)

Προθεσμία: Παρασκευή 4 έως Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

2) Κατάθεση δικαιολογητικών μέσω email στη Γραμματεία (info@ece.auth.gr)

Προθεσμία: Τρίτη 22 Νοεμβρίου έως Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι:

  • Βεβαίωση υπογεγραμμένη απ’ τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος και απ’ τον/την φοιτητή/-τρια περί μη οφειλής βιβλίων (email Βιβλιοθήκης library@ece.auth.gr)
  • Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη απ’ τον επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής και απ’ τον φοιτητή περί μη οφειλής βιβλίων, υλικών κ.λπ. 
  • Παράδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στη Γραμματεία ή υπεύθυνη δήλωση απώλειάς της

*Σε περίπτωση που το πάσο έχει λήξει (ν+2 χρόνια), αρκεί η αποστολή μιας φωτογραφίας.

3) Ηλεκτρονική αίτηση ορκωμοσίας μέσω του  www.students.auth.gr (Οδηγίες: https://it.auth.gr/el/node/5164)

Οι αιτήσεις στο www.students.auth.gr θα γίνουν αφού περαστούν οι βαθμοί όλων των μαθημάτων στην πλατφόρμα και έχει κατατεθεί το πρακτικό διπλωματικής στη Γραμματεία.

Προθεσμία: Τρίτη 22 Νοεμβρίου έως Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022

Η παρουσίαση και κατάθεση των πρακτικών της διπλωματικής εργασίας στη Γραμματεία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 30 Νοεμβρίου 2022.

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

1/11/2022