Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ, η εγγραφή των επιτυχόντων  της  εν θέματι κατηγορίας, θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών εγγραφών του Υπουργείου 

https://eregister.it.minedu.gov.gr/

Η προθεσμία εγγραφής τους  ορίζεται από 7 μέχρι και 11 Νοεμβρίου 2022.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος